Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

official

Bản dịch
chính thức
The
(article)
official
chính thức
colors
những màu sắc
màu
are
đang
blue
xanh dương
màu xanh da trời
màu xanh nước biển
and
với
white
màu trắng
trắng
.
Những màu chính thức là màu xanh dương và màu trắng.
Có 5 lời bình
It
itis
nó là
Đó là
Đây là
is
itis
nó là
Đó là
Đây là
bị
an
một
An (proper name)
official
chính thức
dinner
bữa tối
.
Nó là một bữa tối chính thức.
Có 34 lời bình
They
họ
chúng
are
thì
not
không
không phải là
official
chính thức
.
Họ thì không chính thức.
Có 54 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.