Tiếng Anh

official

Tiếng Việt
chính thức

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
officialVí dụThe official colors are blue and white.Bản dịchNhững màu chính thức là màu xanh dương và màu trắng.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.