Tiếng Anh

offer

Tiếng Việt
cho, mời, đưa

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
offersVí dụHe offers me his coat.Bản dịchAnh ấy đưa cho tôi áo khoác của anh ấy.
offerVí dụThey offer me a sandwich.Bản dịchHọ đưa cho tôi một cái sandwich.
offerVí dụI am going to offer you my coat if it rains.Bản dịchTôi sẽ đưa cho bạn áo khoác của tôi nếu trời mưa.
offerVí dụI have to accept her offer.Bản dịchTôi phải chấp nhận lời đề nghị của cô ta.

chia động từ offer

PersonPresentPast
Iofferoffered
he/she/itoffersoffered
you/we/theyofferoffered
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.