Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

occasion

Bản dịch
sự kiện, dịp, cơ hội
I
saw
you
on
that
occasion
.
Tôi đã thấy bạn trong sự kiện đó.
Có 5 lời bình
I
saw
you
on
that
occasion
.
Tôi đã thấy bạn trong sự kiện đó.
Có 5 lời bình
Today
is
a
special
occasion
.
Hôm nay là một dịp đặc biệt.
Có 5 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.