Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

objects

Bản dịch
vật thể (số nhiều), đồ vật (số nhiều), mục tiêu
Personal
cá nhân
riêng
objects
đồ vật (số nhiều)
vật thể (số nhiều)
mục tiêu
Những vật dụng cá nhân
Có 20 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.