Tiếng Anh

objective

Tiếng Việt
mục tiêu, mục đích

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
objectiveSốsố ítVí dụThe students have the same objective.Bản dịchNhững học sinh có cùng mục tiêu.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.