Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

now

Bản dịch

bây giờ, hiện tại

Do
you
have
time
now
?

Bây giờ bạn có thời gian không?

Có 41 lời bình

Where
are
you
now
?

Hiện giờ bạn đang ở đâu?

Có 38 lời bình

What
time
is
it
now
?

Bây giờ là mấy giờ?

Có 19 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.