Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

november

Bản dịch
tháng Mười Một
September
,
October
,
November
Tháng Chín, tháng Mười, tháng Mười Một
Có 12 lời bình
September
,
October
,
November
Tháng Chín, tháng Mười, tháng Mười Một
Có 12 lời bình
He
swims
in
November
.
Anh ấy bơi trong tháng Mười Một.
Có 23 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.