Tiếng Anh

novels

Tiếng Việt
tiểu thuyết

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
novelSốsố ítVí dụI think the novel is wrong.Bản dịchTôi nghĩ cuốn tiểu thuyết thì sai.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.