Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

normally

Bản dịch
Thường, Thông thường
Normally
Thông thường
Thường
we
chúng tôi
drink
uống
after
sau
sau khi
dinner
bữa tối
.
Thông thường chúng tôi uống sau bữa tối.
Có 7 lời bình
We
chúng tôi
normally
Thường
Thông thường
eat
ăn
together
cùng nhau
với nhau
đều
.
Chúng tôi thường ăn cùng nhau.
Có 24 lời bình
I
tôi
normally
Thường
Thông thường
eat
ăn
breakfast
bữa sáng
điểm tâm
.
Tôi thường ăn bữa sáng.
Có 23 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.