night

Bản dịch
đêm, buổi tối
Thanks
cảm ơn
,
good
goodnight
chúc ngủ ngon
ngủ ngon
tốt
hay
khoẻ
night
goodnight
chúc ngủ ngon
ngủ ngon
buổi tối
đêm
.
Cảm ơn bạn, chúc ngủ ngon.
Có 30 lời bình
Thanks
cảm ơn
and
với
good
goodnight
chúc ngủ ngon
ngủ ngon
tốt
hay
khoẻ
night
goodnight
chúc ngủ ngon
ngủ ngon
buổi tối
đêm
!
Cảm ơn và chúc ngủ ngon!
Có 57 lời bình
Bye
tạm biệt
chào tạm biệt
,
good
goodnight
chúc ngủ ngon
ngủ ngon
tốt
hay
khoẻ
night
goodnight
chúc ngủ ngon
ngủ ngon
buổi tối
đêm
.
Tạm biệt, chúc ngủ ngon.
Có 57 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.