Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

nice

Bản dịch
đẹp, vui, tốt
The
girl
has
a
nice
pink
dress
.
Cô gái có một cái áo đầm màu hồng đẹp.
Có 7 lời bình
I
hope
you
had
a
nice
trip
.
Tôi mong bạn đã có một chuyến đi tốt.
Có 5 lời bình
The
cat
is
a
nice
animal
.
Mèo là một con vật thú vị.
Có 14 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.