Tiếng Anh

next

Tiếng Việt
tới, tiếp, sau

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
nextVí dụThe dog is next to the turtle.Bản dịchCon chó ở bên cạnh con rùa.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.