next

Bản dịch
tới, tiếp, sau
The
(article)
dog
con chó
chó
is
bị
next
nextto
bên cạnh
cạnh
sát bên
sát cạnh
tiếp theo
tới
to
nextto
bên cạnh
cạnh
sát bên
để
vào
đối với
the
(article)
turtle
con rùa
rùa
.
Con chó ở bên cạnh con rùa.
Có 6 lời bình
See
trông thấy
thấy
xem
you
bạn
next
tới
tiếp theo
tiếp
Wednesday
thứ Tư
!
Hẹn gặp lại bạn thứ Tư tới!
Có 35 lời bình
What
thật là
cái gì
is
đang
the
(article)
next
tiếp theo
tiếp
tới
question
câu hỏi
?
Câu hỏi tiếp theo là gì?
Có 49 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.