Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

need

Bản dịch
cần, cần phải
I
tôi
need
cần
cần phải
my
của tôi
coffee
cà phê
.
Tôi cần cà phê của tôi.
Có 32 lời bình
They
họ
chúng
need
cần
cần phải
us
chúng ta
chúng tôi
.
Họ cần chúng ta.
Có 34 lời bình
They
họ
chúng
need
cần
cần phải
food
thức ăn
thực phẩm
.
Họ cần đồ ăn.
Có 18 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của need


PersonPresentPast
Ineedneeded
he/she/itneedsneeded
you/we/theyneedneeded

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.