Tiếng Anh

neck

Tiếng Việt
cổ

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
neckSốsố ítVí dụHow is your neck?Bản dịchCổ của bạn thì thế nào?
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.