Tiếng Anh

near

Tiếng Việt
gần, cạnh

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
nearVí dụOur dog sleeps near me.Bản dịchCon chó của chúng tôi ngủ gần tôi.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.