Tiếng Anh

names

Tiếng Việt
những tên

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
nameSốsố ítVí dụHello, what is your name?Bản dịchXin chào, bạn tên là gì?
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.