Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

my

Bản dịch
của tôi
My
của tôi
cat
con mèo
mèo
eats
ăn
my
của tôi
food
thức ăn
thực phẩm
.
Con mèo của tôi ăn thức ăn của tôi.
Có 32 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
drinks
uống
my
của tôi
tea
trà
chè
.
Anh ấy uống trà của tôi.
Có 96 lời bình
It
itis
nó là
Đây là
Đó là
is
itis
nó là
Đây là
Đó là
bị
my
của tôi
book
cuốn sách
quyển sách
sách
.
Nó là cuốn sách của tôi.
Có 60 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.