Tiếng Anh

must

Tiếng Việt
phải

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
mustVí dụYou must take care of your dog.Bản dịchBạn phải chăm sóc con chó của bạn.

chia động từ must

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.