Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

musical

Bản dịch
nhạc, âm nhạc
Her
của cô ấy
cô ấy
musical
âm nhạc
nhạc
career
sự nghiệp
is
đang
bị
interesting
thú vị
hay
hấp dẫn
.
Sự nghiệp âm nhạc của cô ấy thì thú vị.
Có 2 lời bình
It
itis
nó là
Đó là
Đây là
is
itis
nó là
Đó là
Đây là
đang
a
một
musical
âm nhạc
nhạc
book
quyển sách
sách
cuốn sách
.
Nó là một quyển sách âm nhạc.
Có 15 lời bình
This
đây
việc này
này
is
bị
my
của tôi
musical
âm nhạc
nhạc
instrument
nhạc cụ
dụng cụ
.
Đây là nhạc cụ của tôi.

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.