museum

Bản dịch
bảo tàng, viện bảo tàng
My
của tôi
sister
chị
chị gái
em gái
works
làm việc
hoạt động
at
tại
lúc
the
(article)
museum
bảo tàng
viện bảo tàng
.
Chị của tôi làm việc tại bảo tàng.
Có 14 lời bình
The
(article)
museum
bảo tàng
viện bảo tàng
is
đang
bị
not
không phải là
không
open
mở cửa
mở
yet
chưa
vẫn
.
Bảo tàng còn chưa mở cửa .
Có 11 lời bình
My
của tôi
sister
chị
chị gái
em gái
works
làm việc
hoạt động
at
tại
lúc
the
(article)
museum
bảo tàng
viện bảo tàng
.
Chị của tôi làm việc tại bảo tàng.
Có 14 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.