Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

murder

Bản dịch
án mạng, sự giết người, tội giết người
The
(article)
majority
đa số
số đông
phần đông
of
của
the
(article)
people
người
những người
con người
think
nghĩ
suy nghĩ
that
rằng
điều đó
đó
murder
tội giết người
sự giết người
án mạng
is
đang
wrong
sai
sai lầm
.
Số đông người nghĩ rằng giết người là sai trái.
Có 2 lời bình
Where
ở đâu
đâu
nơi mà (conjunction)
were
đã
(indicate past tense)
you
bạn
at
vào
tại
the
(untranslated)
time
thời gian
lần
of
của
the
(untranslated)
murder
án mạng
sự giết người
tội giết người
?
Bạn đã ở đâu vào thời điểm của vụ án mạng ?
Có 11 lời bình
They
họ
chúng
did
didnot
đã không
đã
đã làm
not
didnot
đã không
không
không phải là
write
viết
about
về
khoảng
the
(untranslated)
murder
án mạng
tội giết người
sự giết người
.
Họ đã không viết về vụ án mạng .
Có 5 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.