Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

much

Bản dịch
nhiều, nhiều (d.từ không đếm được)
I
tôi
do
donot
không
đừng
(auxiliary verb)
làm
not
donot
không
đừng
không
không phải là
have
much
nhiều (d.từ không đếm được)
nhiều
time
thời gian
lần
.
Tôi không có nhiều thời gian.
Có 19 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
drinks
uống
too
toomuch
quá nhiều (không đếm được)
quá
cũng
much
toomuch
quá nhiều (không đếm được)
nhiều
nhiều (d.từ không đếm được)
beer
bia
.
Anh ấy uống quá nhiều bia.
Có 10 lời bình
How
howmuch
bao nhiêu
làm sao
như thế nào
much
howmuch
bao nhiêu
nhiều
nhiều (d.từ không đếm được)
time
thời gian
lần
do
(auxiliary verb)
làm
they
họ
chúng
have
?
Họ có bao nhiêu thời gian?
Có 9 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.