Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

motorcycle

Bản dịch
xe máy, mô tô
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
travels
du lịch
đi du lịch
by
bằng
bởi
cạnh
motorcycle
xe máy
mô tô
.
Anh ấy du lịch bằng xe máy.
Có 4 lời bình
The
(article)
motorcycle
mô tô
xe máy
Xe mô tô
Có 5 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
travels
du lịch
đi du lịch
by
bằng
bởi
cạnh
motorcycle
xe máy
mô tô
.
Anh ấy du lịch bằng xe máy.
Có 4 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.