Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

morning

Bản dịch

sáng, buổi sáng

Good
morning
,
how
are
you
?

Chào buổi sáng, bạn có khoẻ không?

Có 32 lời bình

Hello
,
good
morning
!

Xin chào, chào buổi sáng!

Có 19 lời bình

Good
morning
Sofia
!

Chào buổi sáng Sofia!

Có 85 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.