Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

morning

Bản dịch
sáng, buổi sáng
Good
goodmorning
chào buổi sáng
buổi sáng tốt lành
khoẻ
tốt
hay
morning
goodmorning
chào buổi sáng
buổi sáng tốt lành
buổi sáng
sáng
,
how
howareyou
bạn có khoẻ không?
như thế nào
làm sao
are
howareyou
bạn có khoẻ không?
thì
you
howareyou
bạn có khoẻ không?
bạn
?
Chào buổi sáng, bạn có khoẻ không?
Có 32 lời bình
Hello
xin chào
,
good
goodmorning
chào buổi sáng
buổi sáng tốt lành
tốt
hay
khoẻ
morning
goodmorning
chào buổi sáng
buổi sáng tốt lành
buổi sáng
sáng
!
Xin chào, chào buổi sáng!
Có 19 lời bình
Good
goodmorning
chào buổi sáng
buổi sáng tốt lành
tốt
hay
khoẻ
morning
goodmorning
chào buổi sáng
buổi sáng tốt lành
buổi sáng
sáng
Sofia
Sofia
!
Chào buổi sáng Sofia!
Có 85 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.