Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

moon

Bản dịch
mặt trăng
He
walked
on
the
moon
.
Ông ấy đã đi trên mặt trăng.
Có 1 lời bình
He
walked
on
the
moon
.
Ông ấy đã đi trên mặt trăng.
Có 1 lời bình
The
Moon
is
smaller
than
the
Sun
.
Mặt Trăng nhỏ hơn Mặt Trời.
Có 17 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.