Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

moments

Bản dịch

khoảnh khắc

The
moments
of
the
year

Những khoảnh khắc của năm

Có 19 lời bình

The
moments

Những khoảnh khắc

Có 10 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.