Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

moment

Bản dịch
lúc, khoảnh khắc, thời điểm
For
the
moment
,
she
has
a
hat
.
Tạm thời, cô ấy có một chiếc mũ.
Có 21 lời bình
For
the
moment
,
she
has
a
hat
.
Tạm thời, cô ấy có một chiếc mũ.
Có 21 lời bình
In
a
moment
Trong một lúc
Có 20 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.