Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

modern

Bản dịch
hiện đại
My
của tôi
brothers
những người anh
những người em
anh em
wear
mặc
mang
đội
modern
hiện đại
clothes
quần áo
áo quần
đồ
.
Những người anh của tôi mặc quần áo hiện đại.
Có 7 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
đang
a
một
modern
hiện đại
writer
nhà văn
.
Anh ấy là một nhà văn hiện đại.
Có 28 lời bình
The
(article)
modern
hiện đại
period
giai đoạn
thời kỳ
khoảng thời gian
Giai đoạn hiện đại
Có 24 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.