Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

model

Bản dịch
mẫu, người mẫu, mô hình
My
của tôi
sister
chị
chị gái
em gái
is
bị
a
một
model
người mẫu
mẫu
kiểu
.
Chị tôi là một người mẫu.
Có 37 lời bình
The
(article)
models
người mẫu
have
black
màu đen
đen
dresses
đầm (số nhiều)
quần áo (số nhiều)
.
Những người mẫu có những chiếc đầm màu đen.
Có 10 lời bình
My
của tôi
sister
chị
chị gái
em gái
is
bị
a
một
model
người mẫu
mẫu
kiểu
.
Chị tôi là một người mẫu.
Có 37 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.