Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

mix

Bản dịch
trộn, hoà trộn, pha lẫn
I
tôi
mix
trộn
hoà trộn
pha lẫn
it
with
với
cùng
bằng
milk
sữa
and
với
an
một
An (proper name)
egg
trứng
quả trứng
.
Tôi trộn nó với sữa và một cái trứng.
Có 8 lời bình
I
tôi
mix
pha lẫn
hoà lẫn
trộn
the
(article)
two
hai
đôi
colors
màu
những màu sắc
.
Tôi pha lẫn hai màu lại.
Có 27 lời bình
I
tôi
mix
trộn
hoà trộn
pha lẫn
the
(article)
whole
toàn bộ
cả
thing
thứ
một thứ
điều
.
Tôi trộn tất cả mọi thứ.
Có 14 lời bình

Tất cả thể động từ của mix


PersonPresentPast
Imixmixed
he/she/itmixesmixed
you/we/theymixmixed
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.