Tiếng Anh

mistakes

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
mistakeSốsố ítVí dụI took your umbrella by mistake.Bản dịchTôi đã lấy cây của bạn do ý .
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.