Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

mirrors

Bản dịch
gương (số nhiều)
The
(article)
mirrors
gương (số nhiều)
Những cái gương
Có 15 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.