Tiếng Anh

minimum

Tiếng Việt
tối thiểu

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
minimumVí dụHe does the minimum work.Bản dịchAnh ấy làm lượng công việc tối thiểu.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.