Tiếng Anh

mine

Tiếng Việt
của tôi

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
mineVí dụThe horse is not mine.Bản dịchCon ngựa không phải là của tôi.

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.