Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

mind

Bản dịch
tâm trí, đầu óc, tinh thần
Those
đó
kia
words
từ
chữ
are
thì
in
trong
vào
my
của tôi
mind
tâm trí
đầu óc
tinh thần
.
Những từ đó ở trong tâm trí của tôi.
Có 9 lời bình
You
bạn
have
haveto
phải
to
haveto
phải
để
vào
đối với
open
mở
mở cửa
your
của bạn
mind
đầu óc
tâm trí
tinh thần
.
Bạn phải mở mang đầu óc ra.
Có 42 lời bình
He
anh ấy
ông ấy
cậu ấy
is
bị
đang
out
outof
hết
ngoài
of
outof
hết
của
his
của anh ấy
mind
tâm trí
tinh thần
đầu óc
.
Anh ta mất trí rồi .
Có 17 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.