Tiếng Anh

milk

Tiếng Việt
sữa

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
milkSốsố ítVí dụWe drink milk.Bản dịchChúng tôi uống sữa.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.