Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

methods

Bản dịch

những phương pháp, những cách thức

I
do
not
like
your
methods
.

Tôi không thích các phương pháp của bạn.

Có 1 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.