Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

medicine

Bản dịch
thuốc, ngành dược
I
tôi
have
haveto
phải
to
haveto
phải
vào
để
đối với
take
take...medicine
uống thuốc
nhận
lấy
cầm
my
của tôi
medicine
take...medicine
uống thuốc
thuốc
ngành dược
every
mỗi
từng
tất cả
six
sáu
hours
tiếng
giờ
.
Tôi phải uống thuốc của tôi mỗi sáu tiếng.
Có 4 lời bình
Time
thời gian
lần
is
bị
the
(article)
best
tốt nhất
medicine
thuốc
ngành dược
.
Thời gian là liều thuốc tốt nhất.
Có 3 lời bình
I
tôi
study
nghiên cứu
học
sự nghiên cứu
medicine
ngành dược
thuốc
.
Tôi học y.
Có 6 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.