Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

meat

Bản dịch
thịt
We
chúng tôi
eat
ăn
the
(article)
meat
thịt
.
Chúng tôi ăn thịt.
Có 19 lời bình
We
chúng tôi
eat
ăn
meat
thịt
.
Chúng ta ăn thịt.
Có 23 lời bình
The
(article)
child
đứa trẻ
đứa bé
đứa con
eats
ăn
meat
thịt
.
Đứa trẻ ăn thịt.
Có 22 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.