me

Bản dịch
tôi
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
reads
đọc
me
tôi
a
một
book
quyển sách
sách
cuốn sách
.
Anh ấy đọc cho tôi một quyển sách.
Có 10 lời bình
Not
không
không phải là
me
tôi
.
Không phải tôi.
Có 46 lời bình
Me
tôi
and
với
us
chúng ta
chúng tôi
Tôi và chúng ta
Có 70 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Các dạng

Sốgiống cáiGiống đựcgiống trung
số nhiều
số ítshehimit

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.