Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

material

Bản dịch
nguyên liệu, tài liệu, chất liệu
I
tôi
want
muốn
a
một
suit
com lê
trang phục
made
madeof
làm bằng
đã làm (quá khứ)
đã khiến (quá khứ)
of
madeof
làm bằng
của
this
này
việc này
điều này
material
chất liệu
vật liệu
tài liệu
.
Tôi muốn một bộ com lê làm từ chất liệu này.
Có 7 lời bình
Wood
gỗ
củi
is
bị
an
một
An (proper name)
important
quan trọng
material
vật liệu
nguyên liệu
tài liệu
.
Gỗ là một vật liệu quan trọng.
Có 2 lời bình
I
tôi
want
muốn
a
một
suit
com lê
trang phục
made
madeof
làm bằng
đã làm (quá khứ)
đã khiến (quá khứ)
of
madeof
làm bằng
của
this
này
việc này
điều này
material
chất liệu
vật liệu
tài liệu
.
Tôi muốn một bộ com lê làm từ chất liệu này.
Có 7 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.