Tiếng Anh

match

Tiếng Việt
trận đấu, diêm

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
matchSốsố ítVí dụWe won the match.Bản dịchChúng tôi đã chiến thắng trận đấu.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.