Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

match

Bản dịch
trận đấu, diêm
We
chúng tôi
won
đã thắng
đã giành
đã đạt
the
(article)
match
trận đấu
diêm
.
Chúng tôi đã chiến thắng trận đấu.
Có 2 lời bình
This
đây
việc này
điều này
is
đang
the
(article)
last
cuối cùng
kéo dài (verb)
match
trận đấu
diêm
.
Đây là trận đấu cuối cùng.
Có 12 lời bình
We
chúng tôi
won
đã thắng
đã giành
đã đạt
the
(article)
match
trận đấu
diêm
.
Chúng tôi đã chiến thắng trận đấu.
Có 2 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.