Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

mass

Bản dịch
khối lượng, số đông
Heat
nhiệt
sức nóng
has
no
không
đừng
mass
khối lượng
số đông
.
Nhiệt không có khối lượng.
Có 3 lời bình
The
(article)
mass
khối lượng
số đông
Khối lượng
Có 10 lời bình
Heat
nhiệt
sức nóng
has
no
không
đừng
mass
khối lượng
số đông
.
Nhiệt không có khối lượng.
Có 3 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.