Tiếng Anh

mark

Tiếng Việt
đánh dấu

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
markVí dụI mark the days on the calendar.Bản dịchTôi đánh dấu các ngày lên lịch.

chia động từ mark

PersonPresentPast
Imarkmarked
he/she/itmarksmarked
you/we/theymarkmarked
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.