Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

march

Bản dịch
tháng Ba
February
tháng Hai
and
với
March
tháng Ba
are
đang
months
tháng (số nhiều)
of
của
the
(article)
year
năm
.
Tháng Hai và tháng Ba là những tháng trong năm.
Có 23 lời bình
February
tháng Hai
and
với
March
tháng Ba
are
đang
months
tháng (số nhiều)
of
của
the
(article)
year
năm
.
Tháng Hai và tháng Ba là những tháng trong năm.
Có 23 lời bình
March
tháng Ba
,
April
tháng Tư
,
May
tháng Năm
có thể
and
với
June
tháng Sáu
Tháng Ba, tháng Tư, tháng Năm và tháng Sáu
Có 49 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.