marathon

Bản dịch
marathon, chạy đường dài, ma ra tông
Training
huấn luyện
việc huấn luyện
việc tập huấn
for
cho
trong (time)
đối với
a
một
marathon
marathon
chạy đường dài
ma ra tông
is
bị
the
(article)
true
thật sự
thật
đích thực
test
bài kiểm tra
.
Tập luyện cho một cuộc chạy marathon là thử thách thật sự .
Có 2 lời bình
I
tôi
finished
đã kết thúc
đã hoàn thành
đã hoàn tất
a
một
marathon
marathon
ma ra tông
chạy đường dài
.
Tôi đã kết thúc một cuộc marathon.
Có 14 lời bình
I
tôi
finished
đã kết thúc
đã hoàn thành
đã hoàn tất
the
(article)
marathon
ma ra tông
chạy đường dài
marathon
.
Tôi đã kết thúc cuộc marathon.
Có 10 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.