Tiếng Anh

maps

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
mapSốsố ítVí dụDo you have a map of the city?Bản dịchBạn một tấm bản đồ của thành phố không?
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.