many

Bản dịch
nhiều
Many
nhiều
people
những người
con người
người
like
thích
giống như
giống
cats
những con mèo
những chú mèo
mèo
.
Nhiều người thích những con mèo.
Có 1 lời bình
We
chúng tôi
fail
thất bại
trượt
rớt
many
nhiều
times
lần
những lần
.
Chúng tôi thất bại nhiều lần.
Có 8 lời bình
How
howmany
bao nhiêu
mấy
như thế nào
làm sao
many
howmany
bao nhiêu
mấy
nhiều
apples
những quả táo
những trái táo
do
(auxiliary verb)
làm
you
bạn
have
?
Bạn có bao nhiêu quả táo?
Có 10 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.