Tiếng Anh

majority

Tiếng Việt
số đông, đa số, phần đông

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
majoritySốsố ítVí dụThe majority is about a million people.Bản dịchSố đông là khoảng một triệu người.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.